Czy można wykorzystać w jednej rundzie więcej niż jedną kartę skojarzeń?

a/ czy można przejść np. 3 pola płacąc tylko kartami skojarzeń?

tak – oczywiście, karty skojarzeń mają pomagać w szybszym dotarciu do celu.

b/ dotyczy to również kart z kategorii „Niespodzianki w podróży”?

Tak, jeżeli Gracz może wykorzystać na raz kilka takich kart – ma prawo to zrobić.

c/ czy można wykorzystać kilka kart na raz gdy zarabiamy na ruchu innych graczy? Np. przeciwnik wchodzi do Polski, a my mamy dwie karty skojarzone z Polską…

Tak, można wykorzystać na raz kilka kart. Za każdą otrzymuje się 1 goldena z banku.


Mój przeciwnik stoi na polu Polska. Mam kartę skojarzoną z Naszym krajem.
Czy w jednej rundzie mogę np. wymienić trzy karty skojarzeń na trzy goldeny i dodatkowo kartę skojarzoną z kartą mojego przeciwnika na goldena czy też nie?

Gdy przeciwnik WCHODZI na pole Polski, wtedy był czas na wymianę karty. W swojej rundzie można wymienić 3 karty na 3 goldeny, ale już za późno na zarabianie na ruchu innych.

Jedynie z kartą „Niespodzianki w podróży” czeka się do swojej rundy.


Czy przechodząc przez pole czyjegoś gracza płacę jemu całą opłatę za krok, czy płacę podstawową opłatę do banku, a jemu tylko tego dodatkowego goldena?

Całość opłaty za ten krok płacimy graczom (każdemu z graczy osobno), którzy już wcześniej byli lub odwiedzali to pole.


Co się dzieje kiedy dwóch graczy ma zaznaczony jako miejsce odwiedzone ten sam punkt. W takiej sytuacji, gdy ktoś stanie po drodze w takim polu, to każdy z graczy dostaje po goldenie (każdy z graczy który ma to miejsce jako odwiedzone)?

Tak, każdy z graczy, który wcześniej odwiedził to pole dostaje, ale nie po 1 golenie, tylko regularną opłatę za ten ruch plus 1 Golden.

Po cudzej trasie mogę się także poruszać, a nie tylko ją przecinać?

Oczywiście, ale każdy krok wiąże się z opłatą (większą niż normalna) danemu Graczowi. Więc mało opłacalne 🙂

Gracz A ma jedno z miejsc docelowych np. Ukrainę. Zaznaczył je na początku rozgrywki. Gracz B ma miejsce docelowe Polskę. Gracz B wchodzi do miejsca docelowego do Polski i zwiedza okolicę.
A) Czy gracz B zwiedza Ukrainę (Gracz A jeszcze tam nie był)?
B) Jeśli gracz B zwiedza Ukrainę, to czy gracz A płaci graczowi B w momencie kiedy wchodzi na Ukrainę jako do miejsca docelowego?

ad. A) Tak zwiedza; To jest jeszcze nie odwiedzone pole.
ad. B) Tak, gracz A płaci przy wejściu na swój punkt docelowy Graczowi, który go wcześniej zwiedzał. Tu nie ma wyjątków 🙂

Gracz A wykonuje 3 kroki. Za 3 krok płaci kartą skojarzeń wchodzi do miejsca, które wczesnej odwiedził gracz B. Czy zawsze używając karty skojarzeń w takiej sytuacji płaci się graczowi B 0+1=1 (niezależnie który to krok w danej turze).

Tak, ponieważ krok opłacony kartą jest darmowy, niezależnie który to był realnie krok w turze, opłata za wejście na już odwiedzone pole to 0 + 1.


Jeżeli chcę przejść jeszcze raz po mojej własnej trasie to opłacam wszystko tak samo jak za pierwszym przejściem?

Tak, po własnej trasie płacimy tak samo. Przez długi czas kombinowaliśmy, by wracanie po śladzie było niemal darmowe, ale generowało to kolejne reguły do zapamiętania i utrudniało wyliczenia tras. Dlatego zarzuciliśmy pomysł.


Brak jasnej informacji w którym momencie dobrać nową kartę SKOJARZEŃ po jej wykorzystaniu:

a) przy zarobieniu goldena za kartę skojarzoną z polem, na którym znajduje się przeciwnik- od razu?
jeśli tak to co w przypadku, gdy dobraną kartę również mogę wykorzystać do pola tego samego lub innego zawodnika, mogę dostać jeden golden po drugim?

Tak, od razu i jeżeli ktoś ma tyle szczęścia, by od razu pasowała kolejna karta – to śmiało 🙂 Chyba, że zgodnie z sugestią WC wolicie własne ustalenia.


b) gdy płacimy kartą za ruch.

Tu dobieramy kartę(y) po zakończeniu ruchu.

Pin It on Pinterest

Share This